Finansowanie

Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę finansowania zakupu samochodów w naszym salonie. Na miejscu uzyskają Państwo kredyt lub leasing oraz bogatą ofertę ubezpieczenia samochodu od renomowanych firm ubezpieczeniowych. Wszelkie formalności realizowane są na miejscu przy wsparciu naszych doradców.

 

Nowa usługa w ubezpieczeniach

Mają Państwo możliwość rozłożenia ubezpieczenia swojego wymarzonego pojazdu na 11 rat. Ubezpieczenie pojazdu może okazać się poważnym wydatkiem, dlatego umożliwiamy naszym klientom wykupienie polisy Autocasco, OC i NW na raty. Dzięki temu można zdecydować się na szerszy zakres ubezpieczenia bez obciążania domowego budżetu.

 

Jak przebiega proces uzyskania kredytu lub leasingu?

W salonie przygotowujemy dla Państwa symulację ofert kredytowych i leasingowych. Na tej podstawie mogą Państwo wybrać najkorzystniejszą ofertę, a także skonsultować możliwości z naszym doświadczonym doradcą. Wszelkie formalności ograniczane są do niezbędnego minimum i finalizowane w trakcie jednej wizyty w salonie.

 

Leasing samochodu

Oferujemy atrakcyjne warunki uzyskania leasingu na zakup samochodu, nasza usługa obejmuje:

 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy

Leasing operacyjny

 

Leasing operacyjny jest umową, której przedmiot, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy i przez niego amortyzowany.

Ustalone w umowie opłaty - ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stanowią po stronie finansującego przychód.

Leasingobiorca ma prawo zaliczania wszelkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełnione są także inne warunki określone przepisami prawa podatkowego. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach.

Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest wraz z każdą ratą leasingową.

 

Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy w leasingu operacyjnym:

 • czynsz inicjalny
 • rata leasingowa
 • opłaty manipulacyjne
 • prowizje
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Leasing finansowy

 

Leasing finansowy jest umową, której przedmiot jest, w rozumieniu przepisów podatkowych, zaliczany do składników majątku leasingobiorcy.

Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a opłaty leasingowe stanowią jego koszt uzyskania przychodu jedynie w części nie stanowiącej spłaty wartości przedmiotu (tzw. części odsetkowej).

Część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej i obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy.

Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma obowiązek nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach.

Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy w leasingu finansowym:

 • odpisy amortyzacyjne
 • ratę leasingową jedynie w części odsetkowej
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

KREDYT samochodowy

Oferujemy finansowanie samochodu za pomocą kredytu. Nasza atrakcyjna oferta kredytowa obejmuje:

 • uproszczoną procedurę od 0% wpłaty własnej,
 • kredytowanie do 100% wartości pojazdu,
 • okres kredytowania do 96 miesięcy,
 • kredyt bez poręczycieli,
 • najkorzystniejsze oprocentowanie,
 • kredyt dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą,
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu OC/AC/NW z możliwością doliczenia składki ubezpieczeniowej do kwoty kredytu lub leasingu,
 • zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci pakietu ubezpieczeń na wypadek śmierci i nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
 • możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat (odsetek i prowizji).

W trosce o komfort naszych klientów wszelkie formalności realizujemy w naszym salonie. Mogą Państwo dokonać zakupu samochodu na kredyt wygodnie w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania banku.

  +48 601 507 507